Дата ________________ Підпис заявника _____________________

Примітка: 1. Прізвище, ім’я, по батькові заявника і судді потрібно зазначати в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості викладати чітким, розбірливим почерком або у друкованому вигляді.

2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює дисциплінарне провадження лише стосовно суддів місцевих та апеляційних судів (пункт 1 частини першої статті 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

3. Якщо у Вас є відомості/докази про будь-який злочин, скоєний суддею, повідомте про це правоохоронні органи. Така інформація не є предметом розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

4. Адвокат зобов’язаний перевірити факти, які можуть тягнути дисциплінарну відповідальність судді, до подання відповідної скарги (заяви). Адвокат, прокурор зобов’язаний відмовити у зверненні зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді за наявності конфлікту інтересів, а також у разі, якщо такий адвокат є учасником судового процесу, в якому бере участь суддя, щодо поведінки якого подається відповідне звернення (частина друга статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

5. Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права як засобу тиску на суддю у зв’язку зі здійсненням ним правосуддя. За подання завідомо безпідставної скарги про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності адвокатом, такий адвокат може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності згідно із законом (частина четверта статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

6. Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями (частина п’ята статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

7. Відповідно до частини шостої статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» звернення повертається без розгляду, якщо:

1) звернення не відповідає визначеним цим Законом вимогам;

2) звернення містить виражені у непристойній формі висловлювання, що принижують честь і гідність будь-яких осіб;

3) наведені у зверненні відомості стосуються тільки поведінки учасників процесу, працівників апарату суду або інших осіб;

4) у зверненні порушується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, звільнених з посади судді, суддів провадження щодо яких не підвідомче відповідному органу, що здійснює дисциплінарне провадження, а також суддів, повноваження яких припинено у зв’язку зі смертю;

5) звернення стосується оскарження судового рішення, ґрунтується на доводах, що можуть бути перевірені лише судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законодавством;

6) факти неналежної поведінки судді, що повідомляються, вже були предметом перевірки і щодо них у дисциплінарному провадженні прийнято рішення.

 • Г) тактические учения с боевой стрельбой.
 • АНКЕТА участницы конкурса «Мисс Тавда - 2015»
 • - ХОЧЕШЬ ЖИТЬ - УМЕЙ ВЫЖИВАТЬ 6 страница
 • ГЛАВА 7. Я просто не мог поверить, что Дебби сотрудничала с вампирцами или с мистером
 • Гарантии адвокатской деятельности
 • Выбор цепи контроля
 • Триумфы
 • Приложение 10
 • Тянучки
 • СТУЧИТЕ, И ОТВОРЯТ ВАМ
 • Докотловая обработка воды для питания паровых котлов
 • Личное и казенное
 • МИНИМАЛИСТЫ
 • Описание и конструктивные особенности
 • Аренда автомобилей
 • Глава VI. Нотариальные действия, совершаемые государственными нотариусами и уполномоченными должностными лицами
 • Глава 1. Каждое дыхание отражает беспрерывно нападающую смерть
 • ДУШЕВНЫЕ ФУНКЦИИ
 • Греко-латинские дублеты
 • Аллилуиа, 112