Заняття 2

Проведення за участю студентів, під керівництвом викладачів кафедри по заздалегідь розданому завданню ділової гри – «Перехресний допит свідків у судовому засіданні».

Завдання для самостійної роботи (2 акад. год.)

1. Особливості допиту обвинуваченого, потерпілого, свідка з урахуванням віку, статі, життєвого досвіду, умов життя тощо.

2. Особливості допиту осіб у судовому засіданні в режимі відеоконференції, у суді присяжних, в порядку ст.225 КПК України.

Список рекомендованих джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua//

3. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс] / Генеральна прокуратура України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://www.gp.gov.ua//.

4. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального кодексу України [Текст]: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1446/0/4-12 від 5 жовтня 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://www.sc.gov.ua//

5. Александров А.С. Апология перекрестного допроса / А.С. Александров // Уголовное судопроизводство. – 2007. – № 3. – С. 34–40.

6. Каркач П.М. Деякі питання тактики обвинувачення в суді [Текст] / П.М. Каркач // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 3. – С. 86–91.

7. Мистецтво виступів в суді//Програма реформування кримінального судочинства (OPDAT). Департамент юстиції США.Посольство США в Україні – К. – 2013. – 152 с.

8. Підтримання прокурором державного обвинувачення [Текст] / Л.Р. Грицаєнко (кер. авт. кол.); Г.П. Середа, М.К. Якимчук (та інші); за заг. ред. Г.П. Середи. – К.: Юридична думка, 2010. – 656 с.

9. Хруслова Л.А. Тактика підтримання державного обвинувачення у справах про злочини, вчинені організованими угрупованнями [Текст] / Л.А. Хруслова, Т.В. Вербовщук. – К.: Академія прокуратури України, 2005. – 37 с.

10. Шиманська Н. Психологічні основи судового слідства в суді першої інстанції / Н. Шиманська // Вісник Вищої ради юстиції. – 2008. – № 34. – С. 8–14.

Тема 2.2

 • ООО «Туристическая фирма «Паллада»
 • Население по регионам
 • Определение расчетного тока замыкания на землю
 • Из-за стыда все останавливается на полпути, в том числе и жизнь. Без высвобождения стыда нет смысла надеяться на исцеление.
 • Зеркало. Взрослый, собрав детей вокруг себя, говорит: «Наверное
 • Хижина в деревне Горима
 • Факт № 3: никто не говорит о скучных компаниях
 • У них это не получается, им просто нечего сказать.
 • Стаття 192. Поновлення працівника на роботі
 • ПОГОВОРИМ О КОМЕДИИ
 • МОТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
 • Індивідуальне завдання 3
 • Сообразительность
 • Зависимость эксплуатационных затрат, в расчете на 1 квадратный метр площади склада, от размера складской площади
 • В последние годы увеличился поток туристов, выезжающих за рубеж и приезжающих в Россию, и соответственно выросла потребность в обслуживающем персонале со знанием иностранных ?зыков. Увеличилась и 2 страница
 • ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 19 страница
 • Не (название еды)». 5 страница
 • ЗАДАЧА 159
 • КОГДА ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО
 • Глава восемнадцатая. Вернулся брат Малбуриус