ВИСНОВКИ

Проаналізувавши теоретичні засади організації надання додаткових послуг та визначивши шляхи їх вдосконалення на прикладі готелю «Нобіліс» можемо зробити наступні висновки:

1) Крім обов'язкових і безкоштовних послуг, готелі надають цілий комплекс всіляких додаткових послуг, які оплачуються додатково;

2) Одним із видів готельного сервісу є надання додаткових послуг;

3) Залежно від категорії та спеціалізації готельного підприємства розрізняють різні види додаткових послуг;

4) Послуги надаються у спеціальних приміщеннях готелю;

5) В обслуговуванні мешканців готелю приймають участь основні, допоміжні та додаткові служби;

6) Організація готельного господарства та перелік додаткових послуг в готелях України здійснюється на підставі основних нормативних документів;

7) Діяльність у сфері гостинності передбачає високий рівень контакту і координації між службовцями і гостями;

8) При прийманні та наданні додаткових послуг обслуговуючий персонал повинен володіти основними професійними якостями.

9) Метою створення готелю «Нобіліс» є здійснення виробничої, інвестиційної та іншої підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів власників і членів трудового колективу, надання послуг населенню, юридичним особам як на території України, так і за її межами.

10) Готель "Нобіліс" довершене місце як для розкішного відпочинку, так і для ділових заходів - з винятковим сервісом світового рівня.

Ознайомившись з організацією надання додаткових послуг у досліджуваному готелі, можна дати такі рекомендації для покращення рівня обслуговування туристів:

• Розширення асортименту додаткових послуг;

• Організація постійних тренінгів (психологічні, професійні) для обслуговуючого персонал бару, ресторану та готелю;

• Звернути увагу на знання іноземних мов персоналом (періодично проводити розмовні курси);

• Підвищувати рівень технічної культури персоналу кухні;

• Контролювати якість обслуговування;

• Звертати увагу на скарги споживачів та не допускати їх повторення;

• Проводити постійне дослідження вражень туристів, проведенням анкетування;

• Розробити оптимальну систему обслуговування, яка б мінімізувала усі витрати;

• Розробити рекламу для просування даного типу товару (послуги).

Таким чином, побудова моделі системи якості з виконанням вищевказаних нюансів дозволить готельному підприємству «Нобіліс» надалі підвищити свій статус на ринку послуг, що надаються, стати більш конкурентоспроможним, збільшити показники прибутку та рентабельності.


 • ПРАКТИЧНИЙ БЛОК
 • РАССКАЗ ДОКТОРА ФИБЕРА
 • Тушеное мясо с картофельными клецками
 • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Робин С. Шарма
 • Бизнес. Пертро перевёрнутая предупреждает вас о том, что вы скоро узнаете нечто тайное
 • Критика антропоцентризма
 • Дифференциация общества в других странах
 • НЕОТОМИЗМ
 • Дети смотрителей слонов 1 страница
 • Газопромыватели центробежного действия
 • Расставшись с женихом, Кристина Риверс возвращается из Чикаго в городок своей юности, чтобы залечить душевные раны. По пути она попадает в аварию, теряет память и приходит в себя в доме молодого 9 страница
 • Интратекальное и эпидуральное введение опиоидов
 • собенности развития пространственно-временных отношений при недоразвитии зрительной функции
 • Вызванные экстремальными условиями
 • Перевозка людей
 • Основные правила согласования прилагательного с существительным
 • Описание химических уравнений 2го порядка.
 • Роман Альфонса Доде «Джек» (1876) посвящен становлению личности. Главный герой здесь — незаконнорожденный заброшенный ребенок, лишенный материнской любви, потерявший мечту о счастье, здоровье и в 11 страница
 • Как это началось? Когда это началось? 8 страница
 • "Революционная ситуация имеет три главных признака: 55 страница