Спишіть, підкресліть сполучники підрядності однією лінією, а сполучні слова – двома.

Завдання 1

Випишіть номера складних речень. Виконайте повний синтаксичний розбір обраних речень.

1)На сизих луках скошено траву, і літо буйне в береги ввійшло. 2) Вітер промчав, улігся і тихо зашелестів травою. 3) Коло самого дому, під вікнами, росли кущі жовтої акації. 4) Сичі в саду перекликались, та ясен раз у раз скрипів. 5) Благословен же той, хто від грози не никне. 6) Оставайтеся здорові, мої високії тополі і хрещатий барвіночку! 7) Людині треба, щоб її робота залишалася після неї жити.

Завдання 2

Випишіть складносурядні речення, підкресліть граматичні основи, визначте смислові зв’язки між частинами.

1. Настане літо, жовтий цвіт укриє липу до вершини. 2. Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила. 3. День погас, і все спочило. 4. Пахнуть хлібом слова, що мене їх навчила мати. 5. Можна розділити на сто частин яблуко, але не можна розділити Землю. 6. Я в серці маю те, що не вмирає. 7. І чую: пульсують соки у тіло моє з землі. 8. То сонце вигляне, то знову злива… 9. Сяє сонечко, і легенький вітерець грає у верхівках тополь. 10. Де бур’ян цвіте, там хліб не росте. 11. Нехай людям лихо сниться, а ми заспіваймо.

Завдання 3

Спишіть, розставте розділові знаки, підкресліть головні та другорядні члени речення.

1. В селі тому вдова жила а у вдови дочка росла. 2. Десь коні ржуть і глухо грають сурми. 3. Козацьке сонце високо підбилось угору і зорі вкрили все небо як ризу. 4. Хай пісні летять над світом і луна дитячий сміх. 5. Дай людині владу і вона себе покаже. 6. Двері розчинились і в хату вступив високий, плечистий чоловік. 7. Тут витає слава безіменна і співає жайвором душа.

Завдання 4

Виконайте повний синтаксичний розбір складносурядного речення.

1. Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді. 2. Ще не вдарив мороз, а вже втомлений лист в’яне, жовкне.

ЗАВДАННЯ З ТЕМИ "СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ . ПОВТОРЕННЯ"

Завдання 1.

Випишіть складнопідрядне речення, поставте питання від головної частини до залежної.

1. Хлібина була така, що її вистачило на всю групу. 2. Пусти пса під стіл, а він дереться на стіл. 3. Тому тяжко, хто зло пам’ятає. 4. Всюди добре, а вдома найліпше. 5. Щоб бути великим, треба почувати себе малим. 6. Найвища краса – краса вірності. 7. Коли людина не відчуває краси світу, вона хвора. 8. Любіть рідну мову, бо мова – то пісня душі.

Завдання 2

Спишіть, підкресліть сполучники підрядності однією лінією, а сполучні слова – двома.

1. Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти.

2. Сонечко заграло на пелюстках квітів, що всміхалися тихому ранку. 3. А сум, що котиться щоками, спада у вранішню росу. 4. Хоч руки чорні, та робота біла. 5. А ще я люблю, коли з лісу несподівано вигулькне хатина. 6. Він знав, що це вже останній спалах того великого вогню. 7. А в сторожці пахло сонцем, що цілий день угрівало долівку і стіни.

  • ГЕОМЕТРИЯ БОГОВ
  • Шесть проявлений любви между преданными
  • Значение стереотипов для МКК
  • Географический рынок СМИ
  • ДВОЙНОЙ КОД
  • Тяжелая депрессия
  • Презентация возможностей сайта U24.RU
  • 24[1]¼{"roamingSettings": [1, 1, [[1, 1, 499999999, "RU"], [2, 500000000, 999999999, "EU"], [3, 1000000000, 1499999999, "NA"]], []], 60 страница
  • Игра, которая становится жизнью. 2 страница
  • Vocabulary. 5.1 Give English equivalents to the following word-combinations:
  • Загальна частина 6 страница
  • E-puzzle.ru
  • и региональных органов управления
  • ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ У МЕЖАХ УКРАЇНИ
  • Модульна контрольна робота 2
  • Духовное оружие
  • Подробный ключ
  • ЧАСТЬ I. ИЗЫСКАНИЯ ГЛАВА 1. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ Хаpактеpистика пpиpодных категоpий сложности для всех видов pабот главы 1 I категоpия. Местность с уклонами до 2-х гpадусов 10 страница
  • Крепление оборудования на фундаменте.
  • ВИМОВА СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ