Розрахунок чисельності й фонду заробітної плати водіїв

Середньоспискова чисельність водіїв АТП-11855 (Nвод ) визначається по формулі:

,

де АЧрабКамАЗ-5511 =13500 годин. – кількість автогодин роботи водіїв на лінії; Ачвто-Р - кількість автогодин участі водіїв у ТЕ й ремонті, годин. (приймається виходячи з фактичної участі водіїв у ТЕ й ремонті, що зложився на АТП); Ачп-З – кількість автогодин підготовчо-заключного часу у водіїв, годин (приймають із розрахунку 0,3 години на зміну, тобто ; Фв год – річний фонд робочого часу водіїв, годин.

годин.

,

де Дк =365 – число календарних днів у році; Дв =52 – число вихідних днів у році; Дпр – число святкових днів у році; Дотп =28 днів – число днів основної чергової відпустки; Дд.про =2 дні – дні додаткової відпустки; Дб =10 днів – дні неявок через хворобу; Дгос =3 дні – дні неявок у зв'язку з виконанням державних обов'язків; Тсм =6,7 години – тривалість робочої зміни (8 година при п'ятиденному робочому тижні й 6,7 години – при шестиденній); Дпредпр – число передсвяткових днів у році (у ці дні тривалість робочого дня знижується на 1 годину).

година.

При розрахунку часу участі водіїв у ТЕ й ТР приймають: 50%- участь в ЕО й 20%- участь у ТР:

.

години.

чол.

Загальний фонд заробітної плати водіїв складається з фонду основної зарплати й фонду додаткової заробітної плати.

Фонд основної заробітної плати водіїв складається з:

- оплати за перевезені тонни вантажу;

- оплати за виконані тонно-кілометри;

- оплати за участь у ТЕ й ремонті автомобілів;

- надбавки за класність;

- доплат за експедирування, сполучення професій вантажника й інших;

- премій.

Відрядна розцінка за простій під вантажно-розвантажувальними роботами за 1 тонну вантажу обчислюється по формулі:

,

де Cчас =21,98 грн. – годинна тарифна ставка водія 3-го класу.

грн./т.

Відрядна розцінка за 1 ткм визначається по формулі:

,

де Tдв =1 година – час у русі; tп-з=0,3 години – підготовчо-заключний час, що доводиться на 1 годину руху.

грн./ткм.

Оплата за перевезені тонни визначається множенням обсягу перевезень вантажів на відрядну розцінку по формулі:

.

грн.

Оплата за виконані тонно-кілометри визначається множенням величини вантажообігу на відрядну розцінку по формулі:

.

грн.

Сума оплат за перевезені тонни й виконані тонно-кілометри становить відрядний фонд зарплати водіїв:

.

грн.

Участь водіїв у ТЕ й ремонті (Зпводто-Р) оплачується відповідно до привласненого їм кваліфікаційним розрядам ремонтників (звичайно по четвертому розряді) пропорційно відпрацьованим годинникам і обчислюється по формулі:

,

де СIV час =19,78 грн. - годинна тарифна ставка ремонтника 4-го розряду.

грн.

Надбавка за класність становить для водіїв 2-го класу – 10%, для водіїв 1-го класу – 25% від годинної тарифної ставки за відпрацьований час і визначається по формулі:

,

де Nвод1 =3 чол., Nвод2 =2 чол. - чисельність водіїв автомобілів Камаз-5511, відповідно 1-го й 2-го класів (установлюється за фактичним даними або приймається в розмірі 35% водіїв 1 класу й 30% водіїв 2 класи).

грн.

Доплати за експедирування, сполучення професій вантажника, за роботу у вихідні дні й у нічний час умовно приймають у розмірі 25% від тарифного фонду заробітної плати. Тарифний фонд заробітної плати водіїв визначається по формулі:.

грн.

.

грн.

Премії за виконання виробничих завдань приймаємо в розмірі до 30% від відрядного фонду заробітної плати водіїв.

.

грн.

Розмір додаткової заробітної плати може бути прийнятий 12% від фонду основної заробітної плати.

.

Фонд основної заробітної плати визначається по формулі:

.

грн.

грн.

Загальний фонд заробітної плати водіїв з районним коефіцієнтом 15% обчислюється по формулі:

.

грн.

Середньомісячна зарплата одного водія визначається по формулі:

.

грн.

Розрахунки зводимо в таблицю 2.5.1.

Таблиця 2.5.1 - Чисельність водіїв і фонд заробітної плати

 • Легенда oб Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях 37 страница
 • TEXTO COMPLEMENTARIO 1
 • Тема 3. Государство и право Руси периода
 • Исследование теории вопроса воспитания нравственно-патриотических чувств у детей
 • ОТДОХНЕМ
 • Глава 16
 • Растущие дети
 • 1. Силовое оборудование строительных машин.Силовое оборудование-это устройство обеспечивающее привод систем машин посредством передаточных механизмов. Привод состоит из источника энергии,
 • Мья, работа; насколько широко она распространена в школе, семье и т.д.);
 • международного форума-фестиваля молодёжи Уральского федерального округа «Мы за мир во всем мире!»
 • МЭБ список заболеваний
 • СИНДРОМЫ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
 • XIV. Молитва, относящаяся к этапам пути
 • Сплошные нервы
 • Операция Описание
 • Расчет объема и массы детали
 • Правовой статус золотого запаса России
 • НОМЕР 1.
 • Султангалиев Бексултан
 • Анализ состояния и развития малого предпринимательства в зарубежных странах.