Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

Предметом нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність є:

а)додержання законодавства щодо суб’єктів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність (ст. 5 Закону „Про оперативно-розшукову діяльність” – далі Закон);

б) додержання законодавства щодо підстав для проведення оперативно-розшукових заходів (ст. 6 Закону);

в) додержання законодавства про види оперативно-розшукових заходів (ст. 8 Закону);

г) додержання законодавства про умови проведення оперативно-розшукових заходів (ст. 9 Закону);

д) додержання законодавства про строки проведення оперативно-розшукових заходів (ст. 9-1 Закону);

е) додержання законодавства про порядок документування оперативно-розшукових заходів і реалізація матеріалів цієї діяльності (ст.ст. 8, 10 Закону).

Прокурорський нагляд має своїм завданням сприяти: 1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; 2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин; 3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності; 4) охорони прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством; 5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню (ст.. 29 Закону “Про прокуратуру”).

Прокурор також має вживати заходів до того, щоб органи, які проводять оперативно-розшукову діяльність, додержували передбачений законом порядок проведення оперативно-розшукових заходів.

Оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативно-технічних заходів спеціальними органами:

1. Міністерства внутрішніх справ – кримінальною, транспортною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів і учасників кримінального судочинства;

2. Служби безпеки України – розвідкою, контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьбі з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;

3. Прикордонної служби – підрозділами з оперативно-розшукової роботи, розвідувальними органами Державного департаменту у справах охорони державного кордону України;

4. Управління державної охорони – підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів щодо яких здійснюється державна охорона;

5. Органів державної податкової служби – оперативними підрозділами податкової міліції;

6. Органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань – оперативними підрозділами;

7. Розвідувального органу Міністерства оборони України – підрозділами: оперативним, оперативно-технічними, власної безпеки (ст.. 5 Закону “Про оперативно-розшукову діяльність”).Оперативно-розшукові заходи можуть здійснюватись зазначеними органами тільки за наявності підстав, передбачених ст. 6 Закону „Про оперативно-розшукову діяльність”.

Виходячи із завдань, які визначені Законом “Про прокуратуру” прокурорській перевірці підлягають додержання вимог Конституції України, КК та КПК України, Законів України “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, “Про контрозвідувальну діяльність”, “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” та інші законодавчі акти. Прокурор, виконуючи ці завдання, повинен:

а)своєчасно перевіряти вимоги закону про наявність підстав для проведення ОРД, які визначені ст. 6 Закону; б)перевіряти відповідність вимогам закону рішень посадових осіб підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність; в)слідкувати, щоб оперативно-розшукові заходи проводилися уповноваженими особами за наявності підстав відповідно до мети та завдань оперативно-розшукової діяльності і з додержанням необхідних умов і порядку; г)перевіряти, щоб не були обмежені права і законні інтереси осіб, які допомагають органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність; д) наглядати за тим, щоб органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у повному обсязі вживали усіх передбачених законом заходів по виконанню покладених на них завдань.

Здійснюючи нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності, прокурор зобов’язаний, перш зав се, попередити порушення вимог закону, вжити заходів до їх усунення, а при порушенні прав і законних інтересів особи - до поновлення порушених прав і відшкодування матеріальних збитків.

 • Глава 2. Требования к сырому молоку, продуктам его переработки
 • Из лаборатории — в жизнь: настоящие жюри присяжных и их имитации
 • Паразиты сознания
 • Quot;I haven't any air inmy spare tire, either". "Have you any extratubes?"
 • Правило спонтанных ассоциаций
 • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 1 Эйдензон М.А., Федорова М.В., Холмогоров С.Н
 • ID3 eTRCKTENC@WXXX[1]TCOPTOPETCOMTCONTYERTALBTIT2яюГорько минусTPE2;яю @ 0 = 6 8 @ > 2 : 0 - Max-studio USATPE1%яюмарина дубровина COMMengяюяыР@ 135 страница
 • Задача 3. Калюжний В. Уклав договір зберігання цінностей в індивідуальному банківському сейфі
 • Analysis of a Speech
 • Источник: http://www.merwolf.com/docs.html (ищем «Shadows of the Soul»). 27 страница
 • ОМСКИЕ ЭСЕРЫ ПРОВОЗИНУ ПРЕДПОЧЛИ ДРОБОТЕНКО
 • косолапость.
 • Запись, утверждений в музыкальном сопровождении
 • Краткая геологическая характеристика месторождения и его разведанность.
 • опрос 27
 • Історія Польщі
 • Учащейся 1 класса школы №____VI вида
 • Король Былого и Грядущего: Спящий Владыка
 • Ментальный и витальный уровни
 • Сенокосилка на взлете