C) Менюден Құру керек – Бума бөлімін таңдау керек.

A) 1981 ж.

Айнымалылар бөлімі қандай сөзбен сипатталады:

A) var

Алгоритм термині қандай ұлы математиктің атымен аталған:

C) Мухаммед аль-Хорезми.

Алгоритмдерде берілгендерді өңдеу үшін қандай геометриялық фигура қолданылады

C) Параллелограмм

Алмасу буфері – бұл:

A) қосымшалар мен құжаттар арасында берілгендерді алмастыру үшін арналған жедел жадтың арнайы облысы.

Антивирустық программалар көмегімен қандай объектілерді тексеруге болады:

A) Иілгіш диск және қатты дискілер

Антивирусты программалар көмегімен қандай объектілерді тексеруге болады:

A) Иілгіш диск және қатты дискілер.

Арифметикалық-логикалық амалдар орындау құрылғысы:

B) Микропроцессор.

БББББББББ

Б.з.д. 5 ғасырда есептеуде пайдаланған арнайы тақта қалай аталған:

B) Компьютер.

Байтта нольмен бірге қанша түрлі ондық санды жазуға болады:

D) 256.

Бар құжатты ашу үшін мынаны орындау қажет:

C) Стандартты Саймандар панелінен Ашу батырмасын таңдап, құжат ашу сұхбат терезесінде құжаты бар буманы ашып, керек файлдың атын таңдау керек.

Белгілі бір атауы бар және мәліметтер сақталған дискінің аумағын ... деп атайды.

A) Файл.

Белгілі бір атауы бар және файлдардың адрестері сақталған дискінің аумағын ... деп атайды.

B) Каталог.

Бит - ағылшын тіліндегі bit (binary digit) … деген қысқарған сөз:

B) Екілік таңба.

Блок-схема дегеніміз не

C) Кез-келген сызба

Басты менюді ашу үшін:

E) «Пуск» батырмасында тышқанның сол жақ батырмасын басу.

Болашақ мәтіндік құжаттың мәтінін енгізудің негізгі құралы . . . болып саналады:

C) Пернелік тақта

Бос орын пернесі қалай аталады:

A) BackSpace

ВВВВВВВВ

Винчестер дегеніміз:

E) Қатты дискідегі жинақтағыш.

BIOS туралы қате пікірді анықтаңыз:

E) жедел есте сақтау құрылғысында орналасқан.

ДДДДДДДДД

Дербес компьютер өңдейтін берілгендердің көптүрлілігі қандай сандармен берілген:

C) 0 және 1.

Дискетаның негізгі параметрі болып есептеледі:

D) Диаметрі.

Дискі дефрагментациялау мынаны орындайды:

A) Файлдардың мазмұнын өзгертпей, олардың кластерлерін ретімен орналастырады.

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Е.К.Балапановтың информацияға берген анықтамасы:

C) Информация – таңба және сигналдар түріндегі біреу немесе бір нәрсе туралы мағлұмат.

Егер екі панельде де бір каталог ашылып тұрған болса, онда F6 қандай функцияға жауап береді:

B) Атын өзгерту.

Егер 12 ондық санды екілік санға айналдырғанда нәтижесі : шығады:

C) 11002 екілік сан.

Егер 10 ондық санды екілік санға айналдырғанда нәтижесі : шығады:

A) 10102 екілік сан.

Егер қайсыбір менюде команда әрсіз түсте болса, онда ол мынаны білдіреді:D) Берілген режимде бұл команданы таңдалынбайдығын білдіреді.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Жадының элементар ұяшығында сақталатын екілік жүйенің саны қалай аталады:

C) Бит

Жаңа буманы құрған уақыттағы амалдарды анықтаңыз:

C) Менюден Құру керек – Бума бөлімін таңдау керек.

Жаңа бума құрудың мынадай әдістері бар:

 • Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
 • Глава 32. 1 Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих,
 • Филипс Брукс (1835-1893), Проповеди
 • Бесполое размножение(агамогенез) — форма размножения, не связанная с обменом генетической информацией между особями — половым процессом, при которой организм воспроизводит себя самостоятельно, без
 • Види регулювання заробітної плати
 • Ношение ребенка порождает истинную близость с ним
 • Транспортные средства и коммуникации
 • ТЕКСТ 44
 • Les dimensions du conflit Ukrainien
 • Как вернуть любимых. «Очень прошу вас, ответьте, пожалуйста, как вернуть любимого мужчину?»
 • G Am Em
 • I. При каких условиях эта психологическая информация может стать психодиагностической?
 • Введение. I. Процесс решения инженерной, научной и любой другой творческой задачи длится
 • Фиксация результатов применения служебно-розыскной собаки
 • Глава 7. Темнота. Я никак не могу вылезти оттуда
 • к осенне-зимнему периоду 2014/2015 гг.
 • КАК ЗНАЙКА ПОБЕДИЛ ПРОФЕССОРА ЗВЕЗДОЧКИНА 23 страница
 • Тема №3.1 Возможности текстового процессора.
 • Fill in the necessary words.
 • КРАБ НАНОСИТ УДАР