VII. Put ten questions to the text C. Decipher all abbreviations from the text.

VIII. Put the words into the right order.

Matrix, LCD, A, comprises, passive, layers, normal, number, of, a.
Varies, alignment, degrees, the, layers, between, and, orientation, 90, 270, of, degrees.
Use, LCD, displays, colour, red, green, and, blue, simply, coloured, additional, filters.
Driving, passive, ghosting, matrix, causes.
Simultaneously, several, developments, increased, dual-scan, speed, and, evolutionary, contrast, displays'.

IX. Translate the following text. Annotate it in English.

Key words: liquid-crystalline, cathode ray tube/CRT, plasma, projector, application, monitoring, useless, to be engaged (in), to exclude, intrinsic, orderliness.

Text D

Монітор

Рідкокристалічний монітор

Моніто́р (monitor – слідкувати) або дисплей (display – відображувати) – електронний пристрій для відображення інформації. Сучасні комп'ютерні монітори бувають кількох типів:

Основна характеристика дисплею – розмір екрану (традиційно вимірюється в дюймах). Плазмові і проекційні монітори використовуються там, де потрібен великий розмір екрану (діагональ метр і більше).

Терміни монітор та дисплей – дещо відмінні. Дисплей, як пристрій для відображення інформації, має ширше застосування, наприклад, дисплей мобільного телефону, а термін монітор пов'язується з комп'ютером або телеекраном дистанційного спостереження.

Без можливості бачити результати своєї роботи, персональний комп'ютер став би марним інструментом. Необхідно яким-небудь чином спостерігати за сигналами комп'ютерної системи, щоб знати, чим вона займається в даний момент. Сьогодні реалізацією подібного роду функцій займається відеосистема. Стандартним пристроєм виводу інформації, якому вже десятки років, є монітор.

Монітори, побудовані на електронно-променевих трубках (ЕПТ), активно витісняються новим поколінням рідкокристалічних моніторів, зручнішим і економнішим.
Екрани LCD (Liquid Crystal Display, рідкокристалічні монітори) зроблені з речовини (цианофеніл), що перебуває в рідкому стані, але при цьому має деякі властивості, притаманні кристалічним тілам. Фактично це рідина з анізотропними властивостями (зокрема, оптичними), зв'язаних з упорядкованістю орієнтації її молекул.

Unit 11

Text A

 • VI ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
 • Опасный беглец
 • Случай Дженни
 • УСТАНОВКА НА ВНУТРЕННЮЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 • Абсолютное (от лат. absolutus – безусловный) – безусловное по своей сущности и безотносительное к чему-то внешнему (например, абсолютное пространство и время в классической механике И. Ньютона). 3 страница
 • СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 • Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций “Домики”
 • Usedas an adjective: to be/become/get used to
 • Феникс — РНОЕИ1Х
 • Определите стихотворный размер в стихотворениях Давида Самойлова.
 • Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання
 • Далекое делать близким
 • Матери-звезды
 • продолжительность тура 9 дней без ночных переездов
 • Уважаемые клиенты, партнеры и инвесторы!
 • ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
 • Бипризма Френеля.
 • А1. Определить цели управленческого учета
 • IV. Обучение и исцеление
 • Продвижение пешки 3 страница