Техніка безпеки. 1. Перед виконанням роботи перевірити міцність закріплення стрижнів і вантажів на

1. Перед виконанням роботи перевірити міцність закріплення стрижнів і вантажів на установці.

2. У процесі виконання роботи стежте за тим, щоб вантажі не зісковзували зі стрижнів.

3. Після закінчення роботи зніміть вантажі з хрестовини.

Хід роботи

Завдання № 1

1. Виміряти довжину L частини хрестовини маятника АВ. Визначити масу стрижня, викрутивши його з втулки (вона може бути наперед відомаm 0 = 145г). За формулою (9) обчислити момент інерції J0.

2. Закріпити тягарці на стрижнях на деяких однакових відстанях від осі обертання. При цьому прилад повинен бути збалансованим (перебувати в байдужій рівновазі). Виміряти відстаньR від осі обертання до центра мас тягарців 6. За формулою (10) обчислити момент інерції J.

3.Штангенциркулем виміряти діаметр шківа D іглибину шківаh". Знайти радіус шківа за формулою:

Дані занести в таблицю:

L, м т0. кг J0,, кг м2 R, м J, кг м2 r, м

4. Підвісити тягарець масою m1 на нитку і акуратно намотати нитку на шків. Відпустити маятник і одночасно ввімкнути секундомір. В момент, коли нитка повністю розмотається, вимкнути секундомір, виміряти висоту h та зафіксувати час опускання важків. Дослід проробити 3-5 разів. Для кожного з дослідів за формулами (7) і (8) обчислити М1 таε1

5. Збільшити масу важків на нитці m2 Виконати вимірювання, вказані в п.4. Обчислити М2 і ε2 .

Дані занести в таблицю

Для m1 = ______

t,с h, м М, М1, Н∙м2 ε1, рад/с2 М1 сер ε1 сер J1 сер

Для m2 = ______

t,с h, м М, М2, Н∙м2 ε2, рад/с2 М2 сер ε2 сер J2 сер

5. За рівністю (3) перевірити основний закон Динаміки обертального руху твердого тіла навколо нерухомої осі.

6. З рівняння (1) за визначеними М1, ε1 таМ2, ε2 обчислити середнє значення моменту інерції системи і порівняти це значення з обчисленим за формулою (10).

Завдання № 2

Змініть відстань тягарців від осі обертання. Проведіть ті самі дослідження, що проводились в завданні №1

Дані занести в таблицю:

L, м т0. кг J0,, кг м2 R, м J, кг м2 r, м

Для m1 = ______

t,с h, м М, М1, Н∙м ε1, рад/с2 М1 сер ε1 сер J1 сер

Для m2 = ______

t,с h, м М, М2, Н∙м ε2, рад/с2 М2 сер ε 2 сер J2 сер



Зробити висновок

Контрольні запитання

1. Сформулюйте визначення моменту сили. Що називається плечем сили?

2. Сформулюйте і виведіть закон динаміки обертального руху.

3. Який фізичний зміст моменту інерції і від чого він залежить?

4. Які закони покладені в основу висновку робочої формули? Виведіть робочу формулу.

5. Як в даній роботі визначається момент сил тертя?

6. Який зв'язок між лінійними і кутовими швидкостями і прискореннями?

7. На підставі якої закономірності обчислюється прискорення падаючого вантажу?

8. Чому не можна допускати розкачування вантажу, підвішеного на нитці, при його русі вниз? На що і як це буде впливати?

9. Як зміниться момент інерції маятника Обербека, якщо важки пересунути ближче до осі обертання? далі від осі обертання?

10. Як впливає момент інерції на величину кутового прискорення обертового тіла?

Звіт про виконання лабораторної роботи № 2

«Вивчення обертального руху твердого тіла за допомогою

маятника Обербека»

Група ______________

Студент______________________

Таблиці результатів вимірювань

Завдання № 1

L, м т0. кг J0,, кг м2 R, м J, кг м2 r, м

Для m1 = ______

t,с h, м М, М1, Н∙м2 ε1, рад/с2 М1 сер ε1 сер J1 сер

Для m2 = ______

t,с h, м М, М2, Н∙м2 ε2, рад/с2 М2 сер ε2 сер J2 сер

Завдання № 2

L, м т0. кг J0,, кг м2 R, м J, кг м2 r, м

Для m1 = ______

t,с h, м М, М1, Н∙м ε1, рад/с2 М1 сер ε1 сер J1 сер

Для m2 = ______

t,с h, м М, М2, Н∙м ε2, рад/с2 М2 сер ε 2 сер J2 сер

 • Сергей Лазарев – Диагностика кармы (книга 2) 25 страница
 • ОПРОВЕРЖЕНИЕ 461
 • От автора. Рампа, Лобсанг
 • Тема 8: Треугольники скоростей турбинной ступени
 • ПРОДОЛЖАЯ РАЗГОВОР
 • Бюджет розвитку МБ, джерела його формування та напрямки використання.
 • Дым старинного камина. Сказки доктора Балу 13 страница
 • Переворот» и КПСС
 • Настрои Г.Сытина
 • Механизм разрушения клеток алкоголем
 • Оригинальные правила на русском языке.
 • 6 страница. Фэй оказалась не готова к такому развитию событий: она отпрянула и стала
 • Равны по модулю. Возможных вариантов этого расположения сил всего два, они показаны на рис
 • Психодиагностические возможности тренинга
 • Квантовая физика 7 страница
 • Водоблок
 • КАТЕГОРИИ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.
 • ШОЬ reformatlonem Eccles. Dei in capite et membris specialiter congregatur (Mansi, XXIX. 165, etc.).
 • The Eiffel Towerre.
 • Глава сороковая. Иван Платонович Старцев засобирался из-под Мерефы, от гостеприимного Фомы Ивановича