Поняття та види загроз національній безпеці в екологічній сфері.

Відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України" до загроз національним інтересам і національній безпеці в екологічній сфері належать:

• значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів;

• нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних природних ресурсів як невідновлюваних, так і відновлюваних; неподоланність негативних соціально-екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи;

• погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми транскордонних забруднень та зниження якості води;

• загострення техногенного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на р. Дніпро;

• неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин і організмів, екологічно необґрунтоване використання генетично змінених рослин, організмів, речовин та похідних продуктів;

• неефективність заходів щодо подолання негативних наслідків військової та іншої екологічно небезпечної діяльності;

• небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного тероризму;

• посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих організмів, зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій;

• застарілість та недостатня ефективність комплексів з утилізації токсичних і екологічно небезпечних відходів.

Головними причинами виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру є:

* значне зростання антропогенного впливу на навколишнє природне середовище;

* аномальні зміни окремих параметрів біосфери, атмосфери, гідросфери та літосфери;

* різке зростання рівня урбанізації територій, концентрації об'єктів господарської діяльності та населених пунктів в зонах потенційної небезпеки;

* недостатній розвиток або відсутність системи моніторингу компонентів природного середовища, що унеможливлює підвищення точності прогнозування небезпечних природних явищ;

* незадовільний стан гідротехнічних, протизсувних, протиселевих та інших захисних споруд;

* недостатні обсяги сейсмічного будівництва та сейсмостійких будинків і споруд;

* згортання або припинення окремих превентивних заходів: попередження градобиття, попереджувальний спуск лавин тощо.

Найбільш важливим як для України є наступні екологічні конфлікти:

• напруження у відносинах Росії і НАТО через стратегічну мету щодо оволодіння розвиненими країнами Заходу ресурсами Росії;

• напруження між країнами, які використовують воду Нілу (Єгипет, Судан, Ефіопія);

• напруження між Туреччиною та іншими державами, що використовують води Тигру та Євфрату;

• використання нафти Близького Сходу як політичної зброї;

• напруження між Ефіопією і Сомалі та хаос у цих країнах, викликаний зростанням населення та нестачею орних земель;

• продовження конфліктів у всій Центральній Америці у зв'язку зі зростанням населення та еміграційних процесів (Гондурас, Сальвадор, Мексика, Гватемала, Нікарагуа);

• напруження між В'єтнамом і Китаєм через багаті морські нафтоносні поля.

 • Регистрационный бланк.
 • Не считайте, что "пирог не резиновый".
 • ДИНАМИКА ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ
 • Функции психики: отражение окружающего мира и регуляция поведения и деятельности живого существа в целях обеспечения его выживания.
 • Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
 • Ситуации
 • Глава 2. Блейн.
 • Иван ШмелЈв. Лето Господне 5 страница
 • Общие для всех методов признаки диады психотерапевт—пациент
 • Творческие наклонности
 • МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ...
 • Определение крутящего момента, мощности и частоты вращения барабана.
 • Как поймать обезьянку
 • ПОЛНОЕ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО
 • Тақырып 4. Әлеуметтік стратификация және әлеуметтік мобильділік.
 • События, о которых я собираюсь рассказать, так удивительны, люди, которых я выведу на сцену, так необыкновенны, что я считаю себя обязанным, прежде чем предоставить им первую главу моей книги, 6 страница
 • О пользе водевиля
 • Я - СВИДЕТЕЛЬ
 • D) -, the, the
 • ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ. У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает высокого уровня