Криза семи років

Криза семи років є перехідним періодом, що відділяє дошкільне дитинство від молодшого шкільного віку. Це криза саморегуляції, яка нагадує кризу першого року. Її основні симптоми: втрата безпосередньості поведінки (між бажанням і вчинком вклинюються внутрішні переживання щодо правомірності чи доцільності власних дій); манірність поведінки (намагаючись виправдати сподівання дорослих, дитина відверто демонструє навіть ті позитивні якості, які їй не властиві); симптом "гіркої цукерки" (дитині погано, але вона намагається це приховати).

Семирічна дитина не може стримувати свої почуті, не вміє керувати ними. Утративши одні форми поведінки, вона ще не оволоділа іншими. Виникають труднощі у вихованні, дитина замикається в собі і часто стає некерованою.

В основі цих симптомів лежить узагальнення переживань. У дитини виникло нове для неї внутрішнє життя, безпосередньо не пов'язане з оточуючим. Як наслідок, змінюється структура її поведінки, формується смислова орієнтувальна основа вчинку. За словами Д.Б. Ельконіна, коли з'являється орієнтація на смисл учинку, дитина переходить у новий вік.

Якщо криза трьох років була пов'язана з усвідомленням себе як активного суб'єкта у світі предметів, то тепер дитина починає усвідомлювати своє місце у світі суспільних відносин, що докорінно змінює її самосвідомість. Як вважає Л.І. Божович, криза 7 років — це період зародження соціального "Я" дитини.

Зміна самосвідомості зумовлює переоцінку цінностей. Те, що було важливе раніше, стає другорядним. Колишні інтереси, мотиви втрачають свою спонукальну силу, їм на зміну приходять нові.

Криза вимагає переходу до нової соціальної ситуації. Дитині потрібно вступити у стосунки з суспільством як із сукупністю людей, котрі здійснюють обов'язкову, суспільно необхідну й корисну діяльність. У сучасних умовах це виражається насамперед у прагненні дитини піти до школи, стати учнем. Усе, що стосується навчання, виходить на перший план, а те, що пов'язане з грою, стає менш важливим. Маленький школяр продовжує із захопленням гратися ще довго, але гра вже перестає бути основним змістом його життя.

 • Условия приема
 • ТЕМА 12. Алгоритм диагностики и оказания неотложной медицинской помощи в очаге и на этапах медицинской эвакуации потерпевшим с различными видами шока.
 • Озоновый щит против парникового эффекта.
 • Вопрос 10. Конфискация имущества: понятие, юридическая природа, особенности применения.
 • ТЕКСТ 50. шри-бхагаван увача
 • Прогулка пешком
 • Индивидуальное задание за подписью руководителя практики от кафедры и руководителя курсовой работы;
 • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. по дисциплине: “ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ”.
 • екомендована навчальна література до Теми IX
 • Пролог Нейтральные воды 10 страница
 • што зраблю?
 • КАРТИНА ТРЕТЬЯ. Сад: направо сарай с голубятней и калитка; прямо забор и за ним деревья другого сада;
 • ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 • ВИШНЕВЫЙ ПЛАЩ
 • Глава 56. Я смотрю на них, и у меня сжимается горло от того, насколько они любят друг друга
 • Мировые языки
 • Познаем мудрость
 • Порядок заповнення лікарського свідоцтва про смерть
 • Статья 28. Персонал, перечисленный в статьях 24 и 26, попавший во власть противной стороны
 • Николаев А.Г.