Література. Основна література, додаткова література, нормативні акти.

Основна література, додаткова література, нормативні акти.

1. Гнатів О. Цікало В. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

2. Гнатів О. Ознаки пайових цінних паперів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

3. Захист інформації як елемент правового регулювання обігу цінних паперів: практика зарубіжного законодавства / Л. Панова // Право України.— 2000.— N12.— С. 113-116.

4. Чанкін А. Правове регулювання обігу цінних паперів: деякі проблеми // Право України. – 1991. - № 9. – С. // Право України. – 1991. - № 11. – С. 1.

5. Телятник Л. Правовий аналіз цінних паперів як засіб грошового обігу, або позичкового капіталу // Право України. – 1997.- № 3.–С.23.

6. Єфімов О. Право векселедержателя у разі неакцепту чи неплатежу за векселем // Право України. – 1998.- № 6.–С.14.

7. Єфімов О. Аваль та його правова природа // Право України. – 1998.- № 9.–С.13.

8. Єфімов О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя // Право України. – 1999.- № 4.–С.30.

9. Корнєєв В. Правовий режим функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики // Право України. – 1999.- № 11.–С.41.

10. Будзилович І., Юрченко А. Чи можна вважати майном земельну нерухомість України? // Право України. – 1999.- № 11.–С.45.

11. Чижмар Ю. Правове регулювання товарних операцій на товарних біржах в Україні: аналіз нормативно-правової бази // Право України. – 1999.-№ 12.–С.49.

12. Онуфрієнко О. Особливості похідних способів набуття права власності на цінні папери // Право України. – 2000.- № 2.–С.33.

13. Носік В. Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000.- № 3.–С.48.

14. Ромашко О., Грищенко А. Запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів: актуальні проблеми // Право України. – 2000.- № 5.–С.85.

15. Бірюков В. Деякі колізії у законодавстві України про цінні папери // Право України. – 2000.- № 5.–С.89.

16. Мічурін Є. Особливості правового режиму житла та його співвідношення з іншими видами нерухомого майна // Право України. — 2002. — N 11. — С.91.

17. Майданик Р. Поняття довірчого управління нерухомим майном // Право України. — 2002. — N 12. — С.122.

18. Безклубий І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. – 2001. - № 9. – С.33.

19. С.Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України. – 2002. - №2. – С.47.

20. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики / І. Безклубий // Право України. — 2001. — N 9. — С. 33-38

21. Правові підстави повернення громадянам вкладів за ощадними книжками / В. Шевчук // Право України. — 2002. — N 10. — С. 105-108.

22. Режим ліцензування валютних операцій / С. Половко // Право України. — 2003. — N 11. — С. 41-45.

23. Деякі колізії в законодавстві України про цінні папери / В. Бірюков // Право України. — 2000. — N 5. — С. 89-90.

24. Прострочення платежу за векселем та проблеми визначення розміру неустойки / Д. Огієнко // Право України. — 2004. — N 6. — С. 50-53.

25. Речові права на нерухоме майно за законодавством України / О. Клименко // Право України. — 2004. — N 9. — С. 71-76.

26. Саєнко В. право регулювання інсайдерських операцій з цінними паперами у державах європейського Союзу // Право України. – 2001. - №11. – С.140.27. Аналіз умов видачі векселів у нотаріальному провадженні про протест векселя / І. Мельник // Право України. — 2006. — N 5. — С. 103-106.

28. Вексель як документ в нотаріальному процесі / І. Мельник // Право України. — 2006. — N 2. — С. 54-57.

29. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України / Е. Грамацький // Право України. — 2003. — N 10. — С. 108-113.

30. Демчук А. Складське свідоцтво як об’єкт цивільного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

31. Кулик Д. Реквізити розрахункового чека // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

32. Коструба А. Реквізити коносаменту та їх правове значення \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1

33. Коструба А. Функціональне значення коносаменту в цивільному обороті \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5

34. Коструба А. Юридична сутність коносаменту \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2

35. Могіліна Т. Історія розвитку та становлення прийняття спадщини в Україні Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2

 • КОММЕНТАРИЙ К ЧАСТИ ПЕРВОЙ 28 страница
 • Обязательства сторон
 • Задача 325
 • Задания. Вывести такие текстовые сообщения (для хранения строки использовать память данных)
 • Www.spyschool.ru. Как сказать «это много»?
 • дневник прохождения практики
 • Acceptance Speech for ______________
 • Информационная карта
 • Площадь пахотно-пригодных земель по округам района, тыс. га
 • ТОРЦОВОЕ КОПЫТО
 • FOR MEN. Насыщенно-пряный аромат, призванный воплощать образ роскоши и богатства для мужчин
 • Небо синее
 • Почему так легко «убить» робота?
 • ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ
 • Гарантии изготовителя
 • Особенности
 • Театр максимального "представления" актера
 • КАШЕЛЬ И НАСМОРК
 • Глава 22 Андромеда Блэк
 • Статья L. 132-9. 3 страница