Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання

До структури складу правопорушення відносяться:

А. Права та обов'язки правопорушника

Б. Об'єкт правопорушення

В. Суб'єкт правопорушення

Г. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної правопорушенням

Д. Об'єктивна сторона правопорушення

Е. Порядок відновлення прав, порушених протиправною поведінкою суб'єкта

Ж. Суб'єктивна сторона правопорушення

133. Визначте відповідність між видами складів правопорушення та змістом норм:

1. Матеріальний склад А. «Організація збройної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації або окремих осіб…»
2... Формальний склад Б. «Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, яке здійснюється особою, що не має належної медичної освіти, яке потягло тяжкі наслідки для хворого…»
3... Усічений склад В. «Незаконний посів або вирощування снотворного маку або коноплі…»

134... Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання:

Протиправність - це:

А. Ознака поведінки, що суперечить правовій нормі

Б. Ознака правопорушення

В. Елемент складу злочину

Г. Юридичне вираження суспільної шкідливості

Д. Посягання на суспільні відносини, які охороняються правом

Е. Особливий вид відхилення від правопорядку

135. Поняття «юридична відповідальність» і «соціальна відповідальність» співвідносяться так, що:

А. Соціальна відповідальність є частиною юридичної відповідальності

Б. Соціальна відповідальність і юридична відповідальність відокремлені одне від одного

В. Юридична відповідальність є видом (частиною) соціальної відповідальності

Г. Соціальна відповідальність відноситься до суб'єктів громадського життя, а юридична – тільки до держави

Д. Юридична відповідальність відноситься до суб'єктів суспільних відносин, а соціальна – до відносин людини до природи

136. Визначте відповідність видів складів правопорушень і змісту норм, що передбачають:

1. Матеріальний склад А. «Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднане з насильством, небезпечним для здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства …»
2... Формальний склад Б. «Вбивство, тобто навмисне протиправне заподіяння смерті іншій людині …»
3... Усічений склад В. «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини …»

137... Юридична відповідальність і свобода волевиявлення співвідносяться так, що:

А. Вони опосередковують різні сфери громадського життя

Б. Юридична відповідальність передує свободу волевиявлення

В. Юридична відповідальність виключає свободу волевиявлення

Г. Свобода волевиявлення обумовлює юридичну відповідальність

Д. Свобода волевиявлення завжди породжує юридичну відповідальність

138. Визначте відповідність елементів складу правопорушення і їх ознак, що характеризують:

1. Об'єкт А. Віковий критерій, психологічні ознаки, спеціальні ознаки
2. Об'єктивна сторона Б. Суспільні відносини загального, родового і видового (безпосереднього) рівнів
3. Суб'єкт В. Внутрішнє психічне ставлення суб'єкта до скоєного, можливо доповнене мотивом і метою його поведінки
4. Суб'єктивна сторона Г. З зовнішньої сторони визначається поведінкою, наслідками, зв'язком, їх поєднуючим, а також місцем, часом, способом і т.д.

139. Визначте послідовність дій щодо реалізації юридичної відповідальності:А. Ухвалення рішення про залучення суб'єкта до юридичної відповідальності

Б. Виникнення правовідносин між правопорушником і державою

В. Перевірка здійснення прав і обов'язків, що передують юридичній відповідальності

Г. Здійснення правопорушення

Д. Оцінка поведінки можливого правопорушника

Е. Юридична оцінка правопорушення

140. Визначте відповідність між формами вини і їх змістом:

1. Прямий умисел А. Особа з умислом ставиться до діяння та необережно – до наслідків
2. Непрямий умисел Б. Особа легковажно розраховувала на запобігання суспільно-небезпечним наслідкам
3. Змішана вина В. Особа передбачала суспільно-небезпечні наслідки свого діяння і бажала їх настання
4. Протиправна недбалість Г. Особа повинна була і могла передбачати суспільно-небезпечні наслідки свого діяння
5. Протиправна самовпевненість Д. Особа передбачала суспільно-небезпечні наслідки свого діяння і, хоча і не бажала, але свідомо припускала їх настання

141. Співвідношення юридичної відповідальності і державного примусу в широкому сенсі (як складової частини сутності держави) таке, що:

А. Державний примус і юридична відповідальність - тотожні поняття

Б. Юридична відповідальність є елементом державного примусу

В. Юридична відповідальність слідує за державним примусом

Г. Державний примус реалізується тільки в межах юридичної відповідальності

Д. Юридична відповідальність і державний примус – відокремлені одне від одного поняття

142. Юридична відповідальність і примусові заходи (державний примус у вузькому сенсі) співвідносяться так, що:

А. Застосування заходів державного примусу передує реалізації юридичної відповідальності

Б. Заходи державного примусу становлять зміст юридичної відповідальності

В. Застосування заходів державного примусу є елементом реалізації юридичної відповідальності

Г. Юридична відповідальність неможлива без застосування заходів державного примусу

Д. Заходи державного примусу завжди застосовуються незалежно від реалізації юридичної відповідальності

143. До принципів юридичної відповідальності НЕ відносяться:

А. Відповідність

Б. Законність

В. Гуманність

Г. Невідворотність

Д. Наочність

144. До функцій юридичної відповідальності відноситься:

А. Превентивна

Б. Виправна

В. Публічна

Г. Правозастосовна

Д. Правомірна

 • Техническое и дидактическое оснащение занятия.
 • Пятница. 22 мая.
 • Жрец тактику менял
 • Мы хорошо знаем многих полководцев и президентов, но нам неизвестны имена многих 14 страница
 • Роберт Монро "Путешествия вне тела" 18 страница
 • Собеседники в Латинской Америке
 • tАЂAП Ў[1]Ъќ]3 UjE3! Visual FoxPro Projects\config.fpw 75 страница
 • Рожает, они сейчас же надели новую личину лжи и стали делать вид, будто
 • Put in the right prepositions for this sentence;
 • Игра «Перескажи сказку».
 • Граф Панин Н.И. и его система
 • БИЗНЕСС-ПРОЕКТ
 • ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
 • Технические характеристики
 • Апреля. Погода идеальна для работы и я впахиваю как ниггер до вечера
 • Экономико-географическая характеристика населения и природных ресурсов стран зарубежной Европы. Экономическое районирование зарубежной Европы.
 • МЕТОДИКА «КАРТА ИНТЕРЕСОВ»
 • Форматирование рисунков
 • Хана, сорокалетняя мать двоих детей и женщина типа
 • Политика: сущность и роль в развитии общества