Додаток № 1-Ф

АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (фізична особа)
1. Депонент o резидент o нерезидент
Прізвище, ім’я та по-батькові
Дата та місце народження
Громадянство Україна
Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для резидентів)
Дані документа, що посвідчує особу: Вид, серія та № документу, дата видачі, орган видачі паспорт:______________виданий____________________________________________________________ ________________
Місце проживання (прописка)
Адреса для отримання поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)
Дані про державну реєстрацію-фізичної особи підприємця: номер запису, дата проведення державної реєстрації, серія номер свідоцтва, орган, що видав свідоцтво (серія номер свідоцтва зазначаються за наявності)
Телефон/Факс
Адреса електронної пошти
2. Розпорядник рахунку(анкета розпорядника рахунку додається) o резидент o нерезидент
Прізвище, ім’я та по-батькові
Дані документа, що посвідчує особу: Вид, серія та № документу, дата видачі, орган видачі
Дата та місце народження
Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для резидентів)
Місце проживання
Строк дії повноважень
Дані документа, на підставі якого розпорядник уповноважений підписувати документи від імені депонента (вид документа, номер , дата)
3. Керуючий рахунком(анкета керуючого рахунку додається) o резидент o нерезидент
Повне та скорочене найменування
Країна реєстрації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Контактна особа
Строк дії повноважень
4. Спосіб надання розпоряджень по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про відкриття рахунку у цінних паперах) o особисто o поштою o інше
5. Спосіб отримання інформації по рахунку у цінних паперах (обумовлений договором про відкриття рахунку у цінних паперах)
Спосіб o особисто o поштою o інше
6. Порядок та строки перерахування Депозитарною установою виплат доходу за цінними паперами o на банківський рахунок o інше поштовим переказом строк перерахування: ________________________________________________________
7. Порядок та строки надання інформації про корпоративні операції емітентів o у друкованому вигляді за місцезнаходженням депозитарної установи o в електронному вигляді на поштову скриньку o шляхом розміщення у друкованому виданні НКЦПФР o інше ________________________________ Строк надання інформації: ________________________________________________________
8. Банківський рахунок для виплати доходів за цінними паперами
Номер рахунку
Назва банківської установи, МФО
9. Співвласники ПІБ 1.
ПІБ 2.
9. Примітки ____________________________________________________________________

Дата заповнення анкети __________.

Підпис депонента (розпорядника рахунку)________________ (___________________________________________)

підпис ПІБ

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала цю анкету

 • МОЙ СОН 11 страница
 • Сокровища
 • Любительской футбольной команды
 • Земля, Россия, Москва, май 2356 года. 10 страница
 • Действие электрического тока на организм.
 • Пустынный остров, сорок два школьника. Все вооружены. Задача — истребить друг друга. Домой вернется только один — последний выживший. А если через семьдесят два часа в живых останется больше одного 14 страница
 • Эволюционные
 • РЕЖИССЕРСКИЙ ДНЕВНИК 1905 г.
 • В 2007 году Ивану Антоновичу Ефремову исполнилось бы 100 лет. 40 страница
 • ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ.
 • ГЛАВА III - СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВА
 • ТЕКСТ 37. дева-двишам нигама-вартмани ништхитанам
 • Довжина анкерних ділянок контактних підвісок на кривих ділянках шляху
 • Древний Человек в Городе 5 страница
 • Говорит он быстро и сбивчиво, нечленораздельно, захлебываясь.
 • CRIMINAL JUSTICE PROCESS IN THE USA
 • Организация транспортного обслуживания
 • Неконвейерное транспортирование полуфабрикатов
 • Лестница стадий
 • По Ю. М. Лотману. Что такое настоящие культурные ценности? Проблема подлинных культурных ценностей