Всі аварії слід розслідувати протягом 72 год. з моменту їх виникнення.

Початком аваріївважається момент її виникнення, а закінченням — момент відновлення нормальних умов будівництва свердловини, передбачених геолого-технічним нарядом, виробничими інструкціями, додатковими вказівками осіб інженерно-технічного персоналу.

Аварію в свердловині, яка сталася в період ліквідації аварії, що виникла раніше, реєструють, але не враховують. Час на її ліквідацію підсумовують, але окремо не враховують, оскільки його підсумовують із часом, потрібним для ліквідації аварії, що виникла раніше.

В документах оперативного і статистичного обліку (звітності) аварії розділяються на реєстровані та такі, що враховуються. Реєструють всі аварії, незалежно від часу, витраченого на їх ліквідацію (включаючи простої тривалістю менше 8 год.), а враховують ті аварії, на усунення яких витрачено більше 8 год.

Саме такий порядок обліку поширюється і на випадки всіх аварій, які виникли під час ліквідації першої.

Аварії розслідує призначена наказом бурової організації постійно діюча комісія, яка зобов'язана:

• встановити організаційні і технічні причини, які призвели до аварії, і виявити конкретних винуватців;

• розробити необхідні заходи для попередження подібних аварій в подальшому;

• скласти і підписати акт про аварію у трьох примірниках за встановленою формою.

Загальне керівництво і відповідальність за своєчасне вжиття заходів щодо ліквідації аварії покладається на головного інженера бурової організації.

Головний інженер зобов'язаний:

• вивчити обставини, які привели до виникнення аварії, і розробити заходи для її ліквідації;

• розглянути і затвердити протягом 3 діб «Акт про аварію»;

• подати пропозиції з попередження подібних аварій і заходи впливу щодо винних у виникненні цієї аварії.

Один примірник акту про аварію надсилають у бурову організацію вищого рангу, другий за потреби — в науково-дослідну або проектну організацію, а третій залишають у діловодстві бурової організації.

За кожною аварією технічна служба під керівництвом головного інженера бурової організації вживає заходів, які забезпечують ліквідацію аварії в стислий термін, а саме:

• складається план робіт для ліквідації аварії із зазначенням термінів і відповідальних виконавців;

• призначається відповідальний за виконання плану роботи;

• здійснюється контроль за ліквідацією аварії;

• надається потрібна допомога інженерним службам для виконання плану робіт.

 • Обеспечивают доказательства; 19) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством РФ
 • Именно в такие периоды мы склонны наказывать себя, используя для этого несчастный случай или любое другое средство физического повреждения.
 • БОЛЬШИЕ КРАСНЫЕ ПРЫЩИ
 • Проблематика положительного героя в творчестве Диккенса. Роль второстепенных героев в структуре его романов.
 • Инновационный менеджмент в фармации
 • Контрольная работа №2 «Электрическое сопротивление. Закон Ома» Вариант 3
 • Биосинтез фосфолипидов и их биологическая роль.
 • Сказание про царя Богуслава
 • Я вертела головой, высматривала Гидеона или Энгуса, но не видела ни того ни другого. Лишь одиноко стоявший лимузин.
 • Псалом 27
 • ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 страница
 • Понятие предпринимательской деятельности и субъектов предпринимательского права.
 • ой 2012 Россия выиграла, война продолжается.
 • Я вижу только мое нынешнее счастье.
 • Тормозные суппорты
 • Дискуссия на тему: «Здоровый образ жизни!»
 • Какое тяжелое воспоминание.
 • ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (выпуск 1991 -1997 гг.) 22 страница
 • ?­tЂ‚KБ?®@[1]№пvИјYF5+ Њ®© б ©в\html\css\images\21.jpg ЗЃђ AЂђpBЩќФ 33 страница
 • Основание Молитвы