Соціологія у (пост)сучасності ”, Харків, 27-29 березня 2014 р.

XII Міжнародну наукову конференцію студентів та аспірантів

„Соціологія у (пост)сучасності”,

що відбудеться

З 27 по 29 березня 2014 рокуна соціологічному факультеті

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (пл. Свободи, 6).

Робочі мови:українська, російська, англійська.

Оргкомітет запрошує студентів та аспірантів взяти участь у роботі конференції за наступними напрямками:

· Соціологічна уява і соціологічне знання у сучасному світі.

· Дилеми соціології культури.

· Соціальні комунікації в умовах постмодерну.

· Проблеми ризику, безпеки та соціального порядку в світі, що змінюється.

· Економічні та управлінські практики у соціологічному вимірі.

· Політичний простір: гра без правил?

· Особистість у системі груп та інститутів суспільства.

· Трансформаційні процеси на пострадянському просторі.

· Етнічне та національне в суспільстві ХХІ століття.

· Гендерна проблематика в соціології.

· Освіта у суспільстві знань: проблеми соціологічної рефлексії.

· Девіація світу та світ девіацій.

· Молодь у сучасному світі: цінності, життєві плани, самореалізація.

· Конфлікти сучасності: еволюційні тенденції.

· Теоретико-методологічні і методичні проблеми соціальної роботи. Соціологічний супровід соціальної політики і соціальної роботи.

· Екологічний напрям соціологічного дискурсу.

· Повсякденність у соціологічних дослідженнях.

· Публічна соціологія: міф чи реальність?

· Антропосоціогенез – «біла пляма» соціології.

В рамках конференції також планується проведення “круглих столів”. Пропонуємо всім учасникам вносити свої пропозиції щодо актуальних проблем, які можна винести для обговорення на “круглі столи”.

Заявки для участі в конференції подаються мовою тез доповіді. Учасники мають право виступити як в англомовних, так і в російсько-/україномовних секціях. Тривалість доповіді – до 10 хвилин. За результатами конференції буде видана збірка тез. Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.

Організаційний внесок одного учасника конференції – 60 грн. (сплата під час реєстрації).

Збірник тез, виданий за результатами роботи конференції, надається очним учасникам за умови сплати організаційного внеску на реєстрації.

Відправити заявку та за додатковою інформацією звертатись:

socio.sno@gmail.com, konfer_kharkiv@mail.ru

А також: 0958541109 (Любов Агамір’ян), 0973779761 (Аліна Калашнікова), 0936773306 (Дмитро Бойко), 0952107129 (Богдан Дикань).

Заявки приймаються до 26 січня 2014 року (включно).


ЗАЯВКА

Учасника XII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів

Соціологія у (пост)сучасності ”, Харків, 27-29 березня 2014 р.

ПІБ
Назва доповіді(мовою доповіді):
Вік
Навчальний заклад
Факультет
Курс, рік навчання
Науковий керівник (ПІБ, наукова ступінь)
Поштова адреса
Країна
E-mail
Телефон: Мобільний
Домашній (контактний)
Чи є необхідність у бронюванні місця для поселення?
Ваші побажання щодо проблематики круглих столів і секцій
До заявки додаються ТЕЗИ ДОПОВІДІ: Обсяг тексту – до 3 сторінок (до 6000 знаків з пробілами, кількість знаків див. у меню Сервис ->Статистика); шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5; поля: ліве – 2,5 см, праве – 1см, верхнє – 2 см, нижнє – 2см. Бажано: відсутність зайвих пробілів та автоматичного переносу, диференційовані тире та дефіс. Тези, що не відповідають вимогам або надіслані пізніше 12 січня 2014 р., не будуть включені до збірника тез. Матеріали вважаються одержаними, якщо оргкомітет надіслав підтвердження. У випадку відсутності підтвердження просимо надіслати матеріали повторно. Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір і редагування матеріалів. Повідомлення про включення доповіді до програми конференції буде надіслано на e-mail учасника. Увага!!! Роботи, що містять елементи плагіату, не будуть прийняті до розгляду редакційною колегією.

Зразок оформлення тез:Прізвище Ім’я

 • УМЕНИЕ СЛУШАТЬ. Когда двое людей понимают друг друга до самых сокровенных глубин сердца
 • Производственная мощность питомника на год полного
 • Константин Васильевич Сухов 13 страница
 • Голові Студентської ради НТУУ«КПІ»
 • дистанционные конкурсы, олимпиады, турниры
 • Условия и правила обогащения грудного молока
 • Надоело отдыхать как все?
 • Требования к схемам присоединения калориферов систем воздушного отопления (ПТЭ ТЭ п.п. 9.4.3.).
 • Вкажіть назву групи шрифтів до якої відносяться літери даного напису.
 • Юридична термінологія країн загального права
 • Мотивация и результативность в организации.
 • Общие сведения о системе биографических методов
 • Судебная практик по гражданским делам
 • Т. Г. Родина 5 страница
 • Глава 4. Трансформация
 • Системы теплоснабжения. Абонентские установки.
 • Глава 1. Случилось самое худшее, что может произойти с ученицами старших классов
 • ПРАКТИКУМ ПО АРТ-ТЕРАПИИ . 32 страница
 • Мост крана, его устройство. Механизм передвижения моста.
 • 3) I (clean) all morning - I'm fed up!..