Поняття програми та її основні характеристики

Основою програмно-цільового підходу до прийняття управлінських рішень є програма.

Програма – це комплекс заходів, які спрямовані на досягнення відповідної мети з урахуванням оптимального використання ресурсів при визначених обмеженнях.

Важливою характеристикою програми є чітке цільове призначення, тобто зазначення мети використання програми.

Для реалізації будь-якої програми вимагаються визначені (потрібні) ресурси: матеріальні, трудові, та фінансові - саме тому другою характеристикою програми є кількісне визначення ресурсів для реалізації управлінського рішення як в цілому, так і окремих його підцілей за періодами загального строку здійснення програми. При розрахунку необхідного обсягу ресурсів виникає необхідність прогнозування нормативів з врахуванням науково-технічних досягнень, а також розробки заходів щодо оптимального використання кожного виду ресурсів. У комплексних програмах соціально-економічного розвитку, крім вищевказаних ресурсів, необхідно враховувати природні ресурси, потужність, науковий потенціал тощо.

Третьою характеристикою програми є обмеження ресурсів, які необхідні для реалізації програми. ;

Четвертою характеристикою програми є поділ генеральної програми на певні частини-підпрограмиз метою визначення відповідальних осіб за кожен етап роботи.

Таким чином, обов'язковими рисами програми є наявність сформованих цілей, розрахунок обсягу необхідних ресурсів, облік обмежених ресурсів і розподіл програми на підпрограми відповідно до структури окремого управлінського рішення.

Основним документом програмно-цільового підходу управління є цільові комплексні програми.

Цільова комплексна програма (ЦКП) - це документ, в якому міститься комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначений за ресурсами, виконавцями та строками здійснення. Цілі, на які має бути спрямована ЦКП, обумовлені стратегією соціально-економічної політики підприємства, наявністю певної конкретної або кількох суміжних соціально-економічних проблем.

 • Клинические особенности трех степеней умственной отсталости
 • ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ
 • История вашей жизни
 • Як визначають обсяг земельних робіт при проектуванні і переобладнанні станцій?
 • Service investment analysis
 • МАХНОВЩИНА И БОРЬБА С НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИЕЙ
 • Цели и задачи коммерческой деятельности в торговых организациях. Принципы коммерческой деятельности.
 • Строй отношения с рынком!
 • КАК ИЗБЕЖАТЬ САМОСАБОТАЖА
 • ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЛИ НЕМНОГО ПОВТОРЕНИЙ
 • I. УЭЛЬС
 • Подання тексту для читання. Впр. 2 (с. 131).
 • Задачи и организационная структура санитарно-эпидемиологического отряда и его подразделений.
 • Different opinions in the nature of phoneme
 • Траектория полета пули и ее элементы
 • Требования к упаковке опасных грузов
 • Алиментные обязательства других членов семьи
 • Гольфстрим. Ванна водолечебная для подводного гидромассажа
 • лектронный билет (номер) E-ticket number
 • Месмеромания