С. Гіповолемія проста

D. Гіповолемія олігоцитемічна

Е. Гіперволемія олігоцитемічна

3.1.8. При посиленій фізичній роботі виникає проста гіперволемія. Чим вона зумовлена?

А. Надходженням в кровотік крові з депо

В. Надходженням в кровотік еритроцитів

С. Надходженням в кровотік плазми

D. Втратою з кровотоку еритроцитів

Е. Втратою з кровотоку плазми

3.1.9. У хворого внаслідок тяжкої травми виникла гостра втрата крові. Виберіть найбільш ймовірну характеристику об’єму крові після травми:

А. Гіповолемія проста

В. Гіповолемія олігоцитемічна

С. Гіповолемія поліцитемічна

D. Нормоволемія поліцитемічна

Е. Нормоволемія олігоцитемічна

3.1.10. При шокових станах спостерігається поліцитемічна гіповолемія. В основі її розвитку лежить:

А. Перерозподіл крові

В. Зневоднення

С. Посилення еритропоезу

D. Пригнічення еритропоезу

Е. Схильність до тромбозів

3.1.11. Після автомобільної аварії у людини мала місце значна крововтрата, яка характеризувалась пропорційною втратою і кількості еритроцитів, і плазми крові. Як називається таке порушення об'єму циркулюючої крові?

А. Проста гіповолемія

В. Поліцитемічна гіповолемія

С. Олігоцитемічна гіповолемія

D. Поліцитемічна гіперволемія

Е. Проста гіперволемія

3.1.12. Хвора з хронічною недостатністю нирок (початкова стадія) знаходиться на лікуванні в урологічному відділенні. Які зміни об’єму крові можливі у хворої?

А. Поліцитемічна гіповолемія

В. Поліцитемічна гіперволемія

С. Олігоцитемічна гіповолемія

D. Олігоцитемічна гіперволемія

Е. Поліцитемічна нормоволемія

3.1.13. У хворого з хронічною недостатністю нирок в олігоануричній стадії з’явились ознаки набряку легень. Які зміни об’єму крові будуть спостерігатись при цьому?

А. Гіперволемія олігоцитемічна

В. Поліцитемічна гіповолемія

С. Поліцитемічна гіперволемія

D. Олігоцитемічна гіповолемія

Е. Поліцитемічна нормоволемія

3.1.14. У вагітної з токсикозом, який проявляється нестримною блювотою спостерігається порушення загального об’єму крові у вигляді поліцитемічної гіповолемії. Механізм її виникнення зумовлений:

А. Зневодненням організму

В. Перерозподілом крові

С. Посиленням кровотворення

D. Надходженням еритроцитів з депо

Е. Гіпоксією

3.1.15. У хворого, 40 р., діагностовано хворобу Вакеза, яка є різновидом хронічного лейкозу. Для цього захворювання характерним є:

А. Абсолютний еритроцитоз

В. Відносний еритроцитоз

С. Відносний лейкоцитоз

D. Агранулоцитоз

Е. Абсолютна тромбоцитопенія

3.1.16. У хворої з гіпернефромою при дослідженні периферичної крові виявлено еритроцитоз. В основі його розвитку лежить:

А. Гіперпродукція еритропоетину

В. Стеноз ниркових артерій

С. Циркуляторна гіпоксія

D. Гіпоксична гіпоксія

Е. Респіраторна гіпоксія

3.1.17. Відносний еритроцитоз спостерігається при:

А. Тривалому блюванні

В. Циркуляторній гіпоксії

С. Гіперпродукції еритропоетину

D. Справжній поліцитемії

Е. Ішемії нирок

3.1.18. Абсолютний еритроцитоз виникає при:

А. Гіпоксичній гіпоксії

В. Підвищеному потовиділенні

С. Тривалому блюванніD. Опіковій хворобі

Е. Шокових станах

3.1.19. Хворий з опіковою хворобою знаходиться на лікуванні в опіковому відділенні. У пацієнта виявлені такі зміни з боку червоної крові: кількість еритроцитів – 7х1012/л, вміст гемоглобіну – 182 г/л, гематокрит – 0,56. Їх може спричинити:

А. Дегідратація організму

В. Переливання еритроцитарної маси

С. Переливання крові

D. Поліцитемія

Е. В12-дефіцитна анемія

3.1.20. Дитина знаходиться в опіковому відділі з опіками ІІ ступеню. Які зміни периферійної крові будуть спостерігатись при цьому?

А. Еритроцитоз

 • Тема 2. Кримінально-виконавче законодавство України.
 • Форматный ввод / вывод на консоль
 • Остеохондроз
 • Глава 1. I. Легенда о шерстяных носках 21 страница
 • Тема 3. Учет финансовых вложений
 • О хранении ума от бесполезного многоведения и праздной пытливости
 • оследовательное соединение. 2 страница
 • IV. Законність як вимога державного управління суспільством.
 • История моих денег
 • Темы рефератов. 1) Особенности стабилизационной политики в трансформационной экономике.
 • Тема 30. Цифровая революция отрасли связи.
 • Клиноременные вариаторы
 • Приложение 2. Основные черты
 • Припомни Мне; станем судиться; говори ты, чтоб оправдаться.
 • ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 4 страница
 • ПАМЯТКА. Георгиевская ленточка.
 • 11. Детерминизм (от лат. determinatio – 12 страница
 • Регистрационная деятельность. Принципы осуществления
 • Менора.
 • Глава семнадцатая. Сорокалетнее странствование евреев в пустыне по слову божию